Vitajte na stránkachStránka slúži k informovanosti naších členov, ale aj širokej verejnosti, o činnosti, živote a plnení úloh MO Bytča.

Veríme, že Vás stránka zaujme svojim obsahom a sprehľadní dianie v organizácii pre každého člena

i nečlena našej organizácie.

 

                                                                                                                                             Výbor MO SRZ Bytča

"Čas strávený na rybách sa do života nezapočítava.                                                                                                                 
(čínske príslovie)