Výročná členská schôdza členov MO SRZ Bytča sa bude kona

 dňa 26. 3. 2023 o 9:00
 v kultúrnom dome mesta Bytča.

Program

1.    Otvorenie

2.    Zvolenie predsedníctva členskej schôdze

3.    Vožba pracovných komisií - mandátovej, návrhovej, volebnej

4.    Kontrola hlavných úloh a plnenia uznesení z výročnej členskej schôdze v roku 2022

5.    Správa o činnosti  výboru MO SRZ

6.    Návrh rozpočtu MO SRZ na rok 2023 a jeho schvažovanie

7.    Správa KRK

8.    Plán hlavných úloh na r. 2023

9.    Správa mandátovej komisie

10.  Prestávka na občerstvenie

11.  Diskusia

12.  Návrh na uznesenie

13.  Záver

 

 
 
 
 

 

Tu si možte stiahnu zápis zo schôdze z roku 2018.

Správa za rok 2017.

Tu si možte stiahnu zápis zo schôdze z roku 2017.

Správa za rok 2016.

Tu si možte stiahnu zápis zo schôdze z roku 2016.

Správa za rok 2015.

Tu si možte stiahnu zápis zo schôdze z roku 2015.

Správa za rok 2014.

Tu si možte stiahnu zápis zo schôdze z roku 2014.

Správa za rok 2013.

Tu si možte stiahnu zápis zo schôdze z roku 2013.

Správa za rok 2012.

Tu si možte stiahnu zápis zo schôdze z roku 2012.

Správa za rok 2011.

Tu si možte stiahnu zápis zo schôdze z roku 2011.

Tu si možte stiahnu zápis zo schôdze z roku 2010.

Tu si možte stiahnu zápis zo schôdze z roku 2009.