VN Rašov otvorená od 8. 4. 2018 o 7:00.
(
Revír výhradne so štatútom " chytˇa pusť ")
 GPS
  49°10'56.5"N,   18°29'51.55"E


Štatút VN Rašov 2018.

Zmena štatútu. Každý, kto chce na VN Rašov loviť, si musí štatút prečítať a svojim podpisom potvrdí súhlas s týmto štatútom.

VN Rašov je možné prenajať pre uzavretú spoločnosť na celý víkend pre firmy a tímy, možnosť varenia gulášov, grilovania, kuchynka, voda, WC. Ryby cca do 15 kg.