Termín konania rybárskych pretekov detí
bol stanovený na sobotu 12. 5. 2018 na VN Kadurka.