Povolenia na rybolov pre rok 2023 sa budú predávať od 3. 1. 2023 od 15:00 do 17:00 :

Január:

3., 5., 12., 19., 26.

Február:

2., 9., 16., 23.

Marec:

2., 9., 16., 21., 23., 28., 30.

v Rybárskom dome v Bytči.

Termín predaja povolení na rok 2023 končí dňom 31. 3. 2023 !!!

Posledné termíny predaja povolení na rok 2023

??? ???
??? ???

v Rybárskom dome v Bytči.

 

Ceny povoleniek pre rok 2023

Členské

32 €

Členské 15-18 r.

17 €

 

Neodpracovaná brigáda 6 h

50 €

 

Miestne kaprové

dôchodcovia, študenti SŠ

37 €

dospelí

50 €

 

Zväzové kaprové

dôchodcovia, študenti SŠ

87 €

dospelí

100 €

 

Pstruhové dodatkové (miestne)

30 €

Lipňová (zäzová)

50 €

 

Deti

členské

1 €

miestne

14 €

zväzové

24 €

 

Noví členovia (miestne)

160 €

C

Prerušenie členstva 1-2 roky

60 €

Prestup z inej organizácie

100 €

a

Hosťovacie povolenia

Hosťovacie povolenie 1 revír (týždeň) člen

30 €

Hosťovacie povolenie 1 revír (týždeň) nečlen

80 €

Hosťovacie povolenie 1 revír (deň) člen

10 €

Hosťovacie povolenie 1 revír (deň) nečlen

20 €

Zľavy a oslobodenie od brigády pre výsluhových dôchodcov neplatia !!!