Povolenia na rybolov pre rok 2021 sa budú predávať :

v Rybárskom dome v Bytči.

Termín predaja povolení na rok 2021 končí dňom 31. 3. 2021 !!!

Posledné termíny predaja povolení na rok 2021

 

v Rybárskom dome v Bytči.

 

Ceny povoleniek pre rok 2021

Členské

26 €

Členské 15-18 r.

17 €

 

Neodpracovaná brigáda 6 h

50 €

 

Miestne kaprové

dôchodcovia, študenti SŠ

37 €

dospelí

46 €

 

Zväzové kaprové

dôchodcovia, študenti SŠ

77 €

dospelí

86 €

 

Pstruhové dodatkové (miestne)

23 €

 

Deti

školné

3 €

miestne

14 €

zväzové

24 €

 

Noví členovia (miestne)

150 €

C

Prerušenie členstva 1-2 roky

60 €

Prestup z inej organizácie

100 €

a

Hosťovacie povolenia

Hosťovacie povolenie 1 revír (týždeň) člen

30 €

Hosťovacie povolenie 1 revír (týždeň) nečlen

80 €

Hosťovacie povolenie 1 revír (deň) člen

10 €

Hosťovacie povolenie 1 revír (deň) nečlen

20 €

Zľavy a oslobodenie od brigády pre výsluhových dôchodcov neplatia !!!