Povolenia na rybolov pre rok 2020 sa budú predávať od 2. 1. 2020 od 15:00 do 17:00 :

Január

2., 7., 9., 16., 23.,  30.

Február

6., 13., 20., 27.

Marec

5., 12., 17., 19., 24. 26., 31.

v Rybárskom dome v Bytči.

Termín predaja povolení na rok 2020 končí dňom 31. 3. 2020 !!!

Posledné termíny predaja povolení na rok 2020

   
   

v Rybárskom dome v Bytči.

 

Ceny povoleniek pre rok 2020

Členské

26 €

Členské 15-18 r.

17 €

 

Neodpracovaná brigáda 6 h

50 €

 

Miestne kaprové

dôchodcovia, študenti SŠ

37 €

dospelí

46 €

 

Zväzové kaprové

dôchodcovia, študenti SŠ

77 €

dospelí

86 €

 

Pstruhové dodatkové (miestne)

23 €

 

Deti

školné

3 €

miestne

14 €

zväzové

24 €

 

Noví členovia (miestne)

150 €

C

Prerušenie členstva 1-2 roky

60 €

Prestup z inej organizácie

100 €

a

Hosťovacie povolenia

Hosťovacie povolenie 1 revír (týždeň) člen

30 €

Hosťovacie povolenie 1 revír (týždeň) nečlen

80 €

Hosťovacie povolenie 1 revír (deň) člen

10 €

Hosťovacie povolenie 1 revír (deň) nečlen

20 €

Zľavy a oslobodenie od brigády pre výsluhových dôchodcov neplatia !!!