Povolenia na rybolov pre rok 2018 sa budú predávať od 4. 1. 2018 každý:

Utorok

15:00 - 17:00

Štvrtok

15:00 - 17:00

v Rybárskom dome v Bytči.

Termín predaja povolení na rok 2018 končí dňom 31. 3. 2018 !!!

Posledné termíny predaja povolení na rok 2018

12.4.2018

15:00 - 17:00

3.5.2018

15:00 - 17:00

v Rybárskom dome v Bytči.

 

Ceny povoleniek pre rok 2018

Členské

20 €

Členské 15-18 r.

14 €

 

Neodpracovaná brigáda 6 h

30 €

 

Miestne kaprové

dôchodcovia, študenti SŠ

37 €

dospelí

43 €

 

Zväzové

78 €

 

Pstruhové dodatkové

23 €

Pstruhové samostatné

37 €

 

Deti

školné

3 €

miestne

14 €

zväzové

24 €

 

Noví členovia (miestne)

150 €

C

Prerušenie členstva 1-2 roky

50 €

Prestup z inej organizácie

70 €

a
Hosťovacie povolenie 1 revir (rok)

50 €

Hosťovacie povolenie 1 revir (týždeň)

40 €

Hosťovacie povolenie 1 revir (deň)

10 €

Zľavy a oslobodenie od brigády pre výsluhových dôchodcov neplatia !!!