Noví záujemcovia o členstvo v MO SRZ Bytča si môžu vyzdvihnúť prihlášky

 do 31. 3. 2020 každý

   

Štvrtok

15:00 - 17:00

v Rybárskom dome v Bytči. Následné školenie sa bude konať nasledovne:

    ??? - školenie v Rybárskom dome o 08:00

    ??? - skúšky

Treba si priniesť občianský preukaz, foto ako na doklady (3,5 x 4,5 cm), poplatok 150 €, ak by niekto chcel zväzovú povolenku doplatok je 40 €, ak by niekto chcel aj prstruhovú povolenku doplatok je 23 €.