Noví záujemcovia o členstvo v MO SRZ Bytča si môžu vyzdvihnúť prihlášky

 do 31. 3. 2018 každý

Utorok

15:00 - 17:00

Štvrtok

15:00 - 17:00

v Rybárskom dome v Bytči. Následné školenie sa bude konať nasledovne:

    31.3.2018 - školenie v Rybárskom dome o 09:00

    31.3.2018 - skúšky

Treba si priniesť občianský preukaz, foto ako na doklady (3,5 x 4,5 cm), poplatok 150 €, ak by niekto chcel zväzovú povolenku doplatok je 35 €, ak by niekto chcel aj prstruhovú povolenku doplatok je 23 €.