Vody lososové

   Dlhopolka: 3-0690-4-1 Lososový-P, lovný

   Potok Dlhopolka od cestného mosta v obci Svederník po pramene, vrátane prítokov.

   Pšurnovický potok: 3-3070-4-1 Lososový-P, lovný
   Pšurnovický potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene.

   Petrovička: 3-2840-4-1 Lososový-P, lovný
   Potok Petrovička (Petrovický potok) od cestného mosta v Bytči, vrátane prítokov.

   Kolárovický potok: 3-1610-4-1 Lososový-P, lovný
   Kolárovický potok (Kolárovka) od ústia do Petrovičky za obcou Petrovice po pramene.

   Štiavnik: 3-4020-4-1 Lososový-P, lovný
   Potok Štiavnik (Štiavnický potok) od cestného mosta v obci Hvozdnica po pramene, vrátane prítokov.

   Hradnianka: 3-1010-4-1 Lososový-P, lovný
   Potok Hradnianka od ústia do rieky Váh za obcou Predmier po pramene.

   Rovnianka,. 3-3370-4-1 Lososový-P, lovný
   Potok Rovnianka od cestného mosta v obci Kotešová po pramene, vrátane prítokov.

   Hlinický potok: 3-0930-4-2 Lososový-P, chovný
   Hlinický potok od ústia do rieky Váh za obcou Hliník nad Váhom po pramene.

   Líščí potok: 3-1990-4-2 Lososový-P, chovný
   Líščí potok od ústia do Hlinického potoka po pramene.

   Brancovský potok: 3-0280-4-2 Lososový-P, chovný
   Brancovský potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene.

   Jablonovský potok: 3-1310-4-2 Lososový-P, chovný
   Jablonovský potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene.

   Rašovský potok: 3-3200-4-2 Lososový-P, chovný
   Rašovský potok od ústia do štrkoviska Rašov po pramene.