Príjem nových členov a detí na rok 2021.

Prihlášky do krúžku detí a klubu mládeže rybárov pri MO SRZ Bytča:

tlačivo prihláška do krúžku detí - tu
tlačivo prihláška do klubu mládeže - tu

súhlas so spracúvaním osobných údajov - tu

Vyplnené prihlášky poprosíme posielať na pána Mareka Lukáča e-mail: mareklukac@post.sk resp.
poštou na adresu: MO SRZ Bytča , Červeňaského 546, 014 01 Bytča

Mobil Marek Lukáč: 0904 416 317

Krúžok pre rok 2021

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Skúšky mladých rybárov sa budú konať v.................... v Rybárskom dome v Bytči.