Vody kaprové

   Zdrže Petrovička: 3-6140-1-2 Kaprový, chovný

   Vodná plocha sústavy zdrží na Petrovičke v meste Bytča.

   Váh č.12: 3-4610-1-1 Kaprový, lovný, 58ha
   Čiastkové povodie starého koryta rieky Váh od ústia potoka za obcou Beňov po priehradné teleso     VN Hričov.
   Lov rýb povolený po celý rok, platia individuálne ochrany druhov stanovené zákonom.

   Hričovský kanál: 3-1031-1-1 č. 2a Kaprový, lovný, 14ha
   Vodná plocha Hričovského kanála od pravostranného bezmenného prítoku pri obci Beňov
   (staničenie od VN Hričov km 18,60) po priehradné teleso VN Mikšová.

   Lov rýb povolený po celý rok, platia individuálne ochrany druhov stanovené zákonom.

   Hričovský kanál: 3-1030-1-1 č. 2b Kaprový, lovný, 83ha
   Vodná plocha Hričovského kanála od cestného mosta (smer Štiavnik) po priehradné teleso VN Hrič    ov.
   Lov rýb povolený po celý rok, platia individuálne ochrany druhov stanovené zákonom.

   VN Mikšová: 3-5400-1-1 Kaprový, lovný, 44ha
   Vodná plocha nádrže od priehradného telesa po cestný most v obci Hvozdnica a cestný most cez     kanál Váhu (na obec Štiavnik).
   Zákaz lovu od 15.3. do 31.5. kalendárneho roka.

   Štrkovisko Rašov: 3-4210-1-4 Kaprový, CHAP ("Chyt' a pust"), 5ha
   Vodná plocha štrkoviska za obcou Rašov.
   Lov rýb povolený po celý rok, platia individuálne ochrany druhov stanovené zákonom.

   Štrkovisko Prúdy: 3-4190-1-1 Kaprový, lovný, 5ha
   Vodná plocha štrkoviska pri obci Predmier.
   Lov rýb povolený po celý rok, platia individuálne ochrany druhov stanovené zákonom.

   VN Beňov: 3-4920-1-1 Kaprový, lovný, 1,5ha
   Vodná plocha nádrže pri obci Beňov.
   Zákaz lovu od 15.3. do 31.5. kalendárneho roka.

   VN Kadurka: 3-5150-1-1 Kaprový, lovný, 2,1ha
   Vodná plocha nádrže v obci Kotešová.
   Zákaz lovu od 15.3. do 31.5. kalendárneho roka.

   VN Šurabka: 3-5800-1-1 Kaprový, lovný, 1ha
   Vodná plocha nádrže v obci Oblazov s prítokom časti potoka Dlhopolka.
   Zákaz lovu od 15.3. do 31.5. kalendárneho roka.

   VN Skala: 3-5730-1-1 Kaprový, lovný, 1ha
   Vodná plocha nádrže za obcou Hlboké nad Váhom.
   
Zákaz lovu od 15.3. do 31.5. kalendárneho roka.