V súvislosti s jesennou násadou kapra K3 MO SRZ Bytča vyhlasuje

zákaz lovu kapra na miestnych vodách od 30.9.2019.

Začiatok lovu bude oznámený na jesenných pretekoch 6.10.2019 na VN Šurabka.

MO SRZ Bytča oznamuje, že v priebehu dňa 30.9.2019 t.j. v pondelok prebehne zarybnenie kaprových vôd násadou K3.

MO SRZ Bytča oznamuje, že v priebehu dňa 15.4.2019 t.j. v pondelok prebehne zarybnenie lososovitých vôd.

MO SRZ Bytča oznamuje, že v priebehu dňa 6.5.2019 t.j. v pondelok prebehne zarybnenie kaprových vôd násadou K3.

MO SRZ Bytča oznamuje, že v dňoch 11.-13. 10. 2019 bude uzatvorená VN Rašov pre verejnosť.

V súvislosti s revíziou a následnou rekonštrukciou kaskády Hričov budú na revíroch MO SRZ Bytča nasledovné úpravy:

Všeobecný zákaz lovu rýb v dobe od 12.8.2019 do 6.11.2019:

Hričovský kanál č. 2a 3-1031-1-1
Hričovský kanál č. 2b 3-1030-1-1

VN Mikšová 3-5400-1-1

Harmonogram a schéma revízie kaskády Hričov - Mikšová 2019

Najväčšie zmeny v zákone a vo vyhláške

Komentár vyhlášky MŽP SR č. 381/2018

Grafické znázornenie privlastňovania si rýb § 14 ods. 2 písm. a)

Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb

MO SRZ Bytča oznamuje o schválení (radou SRZ) zimoviska rýb na revíry Váh č.12: 3-4610-1-1 Kaprový, lovný pri cestnom moste v Bytči (100 m nad a 100 m pod mostom).V tomto úseku (označenom tabuľami) platí zákaz lovu rýb od 1.januára do 15. marca a od 1. decembra do 31. decembra.

Toto zimovisko je aj uvedené v zväzovom kaprovom lapacom poriadku strana č. 49.  Tu.

MO SRZ Bytča oznamuje svojim členom, že s platnosťou od 1. 9. 2017 je povolené len pre členov MO SRZ Bytča
loviť v dobývacom priestore Malá Bytča (za revírom Štrkovisko Prúdy) a to len na vyznačenom priestore
a pri dodržiavaní stanovených povinností.

povinnosti

mapka

Možnosť zakúpenia hosťovacích povolení na revíry spravované MO SRZ Bytča

Viktor Bielik - hospodár
014 01 Bytča

mobil: +421 903 553 451

Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku k nelegálnym stavbám na brehoch a pobrežných pozemkoch kanála si nájdete tu.

Informáciu o probléme dioxínu resp. PCB v rybách v okolí Bytče na Váhu a Kanály si môžte pozrieť tu.