Vazeni rybari. Chceme Vas informovat ohladom jesennych pretekov. Vzhladom na to, ze minulorocna ucast na jesennych pretekoch bola iba 60 rybarov a VN Benov je od roku 2024 pstruhovym revirom sme sa rozhodli nasledovne:

- preteky budu 8.10.2023 na VN Benov v duchu vylovu kapra z

reviru 7:30-11:30

- max. 60 ucastnikov

- cisla sa budu zrebovat uz v ryb. dome pri predaji

- symbolicke vstupne 1,- €

- lov povoleny na dve udice (polozena, plavana)

- krmenie povolene hned od zaciatku pretekov, dokonca kto chce aj

vecer pred pretekmi (cisla uz budete vediet a budu rozmiestnene)

- bodovanie 1 ks kapra = 1 bod bez ohladu na dlzku

- pretekar si moze ponechat 2 ks kapra podla zakona

- vsetkych ulovenych kaprov si bude pretekar sietkovat (aj

nedosahujucich lovnu mieru) bodovat sa bude na koniec

Dakujeme a tesime sa na Vas, vybor MO SRZ Bytca.

 

MO SRZ Bytča sa rozhodla o celoročnú možnosť odpracovať si brigádu zberom odpadu okolo riečnych tokov Váhu a Kanála. Ohľadom akýchkoľvek informácií konkaktujte:

Ján Fuljer - 0944 937 060 (od cestného mosta na obce Hlboké, Hrabové po VN Hričov)
Branislav Sádecký - 0904 987 430 (od cestného mosta na obce Hlboké, Hrabové po obec Rašov)

Výsledky z podozrenia otravy rýb na revíry Váh č.12: 3-4610-1-1 si môžete pozrieť tu.

Výbor MO SRZ Bytča Vás chce informovať, že bude  plne postupovať bez výnimky v súlade s vyhláškou č.  381 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a to § 14 Množstvo úlovkov a ich evidencia:

(21) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal, záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil.

Ak  držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

MO SRZ Bytča oznamuje svojim členom, že s platnosťou od 1. 9. 2017 je povolené len pre členov MO SRZ Bytča
loviť v dobývacom priestore Malá Bytča (za revírom Štrkovisko Prúdy) a to len na vyznačenom priestore
a pri dodržiavaní stanovených povinností.

povinnosti

mapka

Možnosť zakúpenia hosťovacích povolení na revíry spravované MO SRZ Bytča

Viktor Bielik - hospodár
014 01 Bytča
mobil: +421 903 553 451


Rybárske potreby HUGO
 ul. 1 mája 50, 014 01 Bytča
 mobil: +421 907 438 972

Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku k nelegálnym stavbám na brehoch a pobrežných pozemkoch kanála si nájdete tu.

Informáciu o probléme dioxínu resp. PCB v rybách v okolí Bytče na Váhu a Kanály si môžete pozrieť tu.