MO SRZ Bytča oznamuje, že v priebehu dňa 25.10.2018 t.j. vo štvrtok prebehne zarybnenie násadou šťuka - roček 350 kg (cca 20-40 cm).

MO SRZ Bytča oznamuje, že v priebehu dňa 22.10.2018 t.j. v pondelok prebehne zarybnenie násadou zubáča (cca 10-13 cm).

MO SRZ Bytča oznamuje, že v priebehu dňa 26.9.2018 t.j. v stredu prebehne zarybnenie kaprovitých vôd násadou K3.

MO SRZ Bytča oznamuje, že v priebehu dňa 4.5.2018 t.j. v piatok prebehne zarybnenie VN Šurabka Pd2 250 kg.

MO SRZ Bytča oznamuje, že v priebehu dňa 26.4.2018 t.j. vo štvrtok prebehne zarybnenie kaprovitých vôd násadou K2.

MO SRZ Bytča oznamuje, že v priebehu dňa 15.4.2018 t.j. v nedeľu prebehne zarybnenie lososovitých vôd.

MO SRZ Bytča oznamuje o schválení (radou SRZ) zimoviska rýb na revíry Váh č.12: 3-4610-1-1 Kaprový, lovný pri cestnom moste v Bytči (100 m nad a 100 m pod mostom).V tomto úseku (označenom tabuľami) platí zákaz lovu rýb od 1.januára do 15. marca a od 1. decembra do 31. decembra.

Toto zimovisko je aj uvedené v zväzovom kaprovom lapacom poriadku strana č. 49.  Tu.

MO SRZ Bytča oznamuje svojim členom, že s platnosťou od 1. 9. 2017 je povolené len pre členov MO SRZ Bytča
loviť v dobývacom priestore Malá Bytča (za revírom Štrkovisko Prúdy) a to len na vyznačenom priestore
a pri dodržiavaní stanovených povinností.

povinnosti

mapka

Možnosť zakúpenia hosťovacích povolení na revíry spravované MO SRZ Bytča

Viktor Bielik - hospodár
014 01 Bytča

mobil: +421 903 553 451

Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku k nelegálnym stavbám na brehoch a pobrežných pozemkoch kanála si nájdete tu.

Informáciu o probléme dioxínu resp. PCB v rybách v okolí Bytče na Váhu a Kanály si môžte pozrieť tu.